Elk schooljaar wordt er aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd, om een aantal niet gesubsidieerde activiteiten mogelijk te maken:

- de traditionele feesten en vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en de jaarafsluiting.
- het jaarlijkse schoolreisje
- het schoolverlaterskamp in groep 8.
- het versieren van de school

In de presentatie is terug te vinden waar de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 voor is gebruikt. 
Bent u benieuwd naar de presentatie? Klik dan hier.