Ben jij ook zo'n actieve en betrokken ouder???

De Steenen Brug kan niet zonder hulp van de ouders. De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook op andere manieren zijn ouders actief bij veel activiteiten onder schooltijd en daarbuiten.
Hulp bij creatieve activiteiten, bij het gebruik van de computer, bij het lezen, bij feestelijke activiteiten, bij excursies en uitstapjes zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Ouders die willen helpen kunnen zich melden bij de Ouderraad.
Ook als u geen vast lid van de OR wil worden.
Stuur ons een mail met uw gegevens(naam, telefoonnum., interesse om te helpen bij....?) naar ouderraadsteenenbrug@gmail.com