Overblijven

TSO-ASSISTENT

De school biedt gelegenheid voor overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Door het systeem hebben de overblijfmedewerkers zicht op actuele informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder u bereikbaar bent als nodig.

Reserveren

U dient vooraf de overblijf te reserveren voor uw kinderen. Dit doet u door in te loggen in TSO-ASSISTENT. Reserveren -en annuleren- kan tot 10:00 uur van de overblijfdag zelf.

Inschrijven

Het reserveren kan alleen als u eerst eenmalig registreert. Informatie hierover vindt u op ouderportaal of kunt u aanvragen bij de directeur / de coördinator.


TSO-ASSISTENT

 

Betalen

Overblijven kost € 1,56 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie. De betaling is achteraf en per automatische incasso. Tijdig geannuleerde overblijf (vóór 11:00 uur) hoeft niet betaald te worden.

Informatie

Alle regels en afspraken rondom het overblijven vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd.