Bij 'info ouders' vindt u o.a. de schoolgids. Hierin worden zaken als de uitgangspunten van ons onderwijs en hoe de organisatie is geregeld omschreven. In een jaarplan kunt u lezen welke zaken wij gedurende dit schooljaar gaan aanpakken. Hetgeen wat we gaan aanpakken is weer afgeleid uit het schoolplan (een meerjarenplan van 4 jaar).
Links ziet u een kalender en de laatste nieuwtjes. Via de maandelijkse nieuwsbrief en binnen ouderportaal worden de ouders van De Steenen Brug op de hoogte gehouden van actuele zaken.