Even voorstellen: vertrouwenspersoon voor de ouders

19-12-2018

Beste ouders,

Stichting Swalm en Roer heeft vanaf 1 januari 2019 een nieuw extern vertrouwenspersoon voor ouders. Haar naam is Agnes Vluggen. Indien u als ouder(s)/verzorger(s) te maken heeft met een klacht aangaande ongewenst gedrag, kunt u met haar contact opnemen. Het gaat hierbij om klachten waarbij u en de school samen niet uit kunnen komen. Samen met u kijkt mevrouw Vluggen hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zij kan u eventueel begeleiden bij alle stappen. Voor meer info verwijs ik u door naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Peusie Tinnemans