Resultaten enquete Veilige Schoolomgeving

19-12-2018
Een aantal maanden geleden hebben wij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, ouders en leerlingen bevraagd over de verkeersveiligheid rondom onze school. Wij willen u graag informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen die wij als school gaan zetten naar aanleiding van uw input. Ook u heeft een rol in de verkeersveiligheid en vragen ook aan u om ons te helpen.

Info: Er hebben 43 (van de 140) gezinnen de enquête ingevuld.

 

Waar zijn ouders ontevreden over?

 • 65% van de ouders is ontevreden over de verkeerssituatie in het algemeen rondom de school
 • 85% is ontevreden over de wijze van parkeren (zowel auto’s als fietsen van de ouders)
 • 70% is ontevreden over het zicht dat de kinderen bij de uitgang op het overige verkeer hebben.
 • 54% is ontevreden over de looproutes van en naar school.
 • 51% is ontevreden over de fietsroutes van en naar school.

 

De 3 meest genoemde verkeerssituaties, plekken, straten op weg naar school die het meest benoemd worden als onveilig.

 • Op de hoeken van de straten bij school (op de hoeken wordt vaak geparkeerd wat het erg onoverzichtelijk maakt voor overstekende voetgangers en fietsers)
 • De Lindanussingel/zebrapad richting ECI (erg drukke straat om over te steken/wordt vaak niet gestopt).
 • De straat voor school (straat voor school is druk en alle verkeer loopt/fietst/rijdt er door elkaar terwijl de straat smal is).

 

 

Verkeersveiligheidsproblemen rondom school vragen om aanpassingen en maatregelen. Denkt u dat onderstaande aanpassingen en maatregelen bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom school. 

 • 54% van de ouders vindt dat een stop/parkeerverbod bij school een positieve bijdrage kan leveren
 • 63% vindt dat de parkeercapaciteit beter benut kan worden à denk aan de parkeerplaatsen bij de ECI.
 • 69% vindt dat sneldheidsremmende maatregelen een bijdrage kunnen leveren.
 • 59% vindt dat ludieke acties met kinderen een positieve bijdrage kunnen leveren.
 • 49% vindt dat verkeersbrigadiers ingezet dienen te worden.
 • 86% wil dat er een veilige oversteekplek gecreëerd dient te worden.

 

Welke bijdrage wilt/kunt u als ouders zelf leveren?

 • 44% van de ouders geeft aan vaker te voet/met de fiets naar school te komen.
 • 60% geeft aan de auto een stukje verderop te parkeren.
 • 4 personen geven aan te willen helpen bij verkeersactiviteiten

 

 

Wat verwachten wij van jullie

 • Uit de enquête is gebleken dat het foutief parkeren/parkeren op de stoepen en op de hoeken van de straat een grote oorzaak is voor de verkeersonveiligheid rondom school. Verzoek van ons om te parkeren waar dit kan en veilig mag! Veroorzaak geen onveilige situaties voor de kinderen.
 • Kom zoveel mogelijk met de voet of fiets naar school.
 • Oefen het oversteken met uw kind(eren)
 • Parkeer in de omliggende straten waar plek is of bij de ECI.

 

Wat gaan wij doen met jullie input vanuit de enquête

 • Gemeente gaat ervoor zorgen dat de zebra richting ECI zichtbaarder wordt voor bestuurders. Dit wordt meegenomen tijdens het opknappen van de Bisschop Lindanussingel.
 • De ouders die hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan verkeersactiviteiten gaan we uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek.

avatar-vierkant-veilig-verkeer-e1501262409313.png