Uitbreiding aantal gruitdagen

07-03-2018
Als gezonde school streven wij naar een gezonde attitude. Dit schooljaar zijn wij daar intensiever mee aan de slag gegaan. U kunt daarbij denken aan de volgende, reeds ondernomen, acties:
- Deelname aan het JOGG project (https://jongerenopgezondgewicht.nl/initiatieven/jogg-aanpak) 
- Lekker buiten sporten
- Aanvraag indienen voor 'De gezonde school' vignet  (https://www.gezondeschool.nl/)

Tijdens een ouderpanelavond (van 23 oktober jl) hebben wij met verschillende ouders over dit onderwerp gesproken. Graag deel ik enkele standpunten, die door de meerderheid van de aanwezigen werden gedeeld,  met u:
  • Vaker met de kinderen naar buiten trekken; eventueel in combinatie met andere vakken. 
  • Snoepen mag, maar met mate. Het gaat hier m.n. om een stuk bewustwording. De school bepaalt wanneer er gesnoept mag worden (bijvoorbeeld tijdens een festiviteit).
  • Ouders en school zijn samen verantwoordelijk om een gezonde attitude bij de kinderen te stimuleren. De school mag adviseren en richtlijnen vaststellen die bij de school passen.  
  • 5 dagen gruiten i.p.v. 3
Het voorstel van 5 i.p.v. 3 dagen gruiten heb ik aan de teamleden en de medezeggenschapsraad voorgelegd en de meerderheid is het hiermee eens. Daarom zullen vanaf de mei-vakantie alle schooldagen gruitdagen zijn. De komende periode (tot aan de mei-vakantie) zal een overgangsperiode zijn. Gedurende deze 6 weken kunnen jullie geleidelijk met uw kind(eren) werken naar 5 dagen gruiten.

Omdat het EU schoolfruitproject op 20 april aanstaande eindigt dient u na de mei-vakantie uw zoon/ dochter dus op alle schooldagen een stuk groente of fruit mee te geven.   

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Schoolfruit202.jpg