Notulen MR vergadering 11 december

22-02-2018
In de bijlage treft u de notulen van de MR vergadering van 11 december jl..
De volgende MR vergadering staat gepland 9 april a.s.. 
U bent van harte welkom om deze, als toeschouwer, bij te wonen. Meldt u zich vooraf aan bij een van de MR leden. Op de website vindt u de namen van de MR leden.